Фотографии – Константин Фиалковски © 2007

STRATOS - 100, 200, 300 /IVOCLAR/

STRATOS - 100, 200, 300 /IVOCLAR/

КОМФОРТ БЕЗ КОПРОМИСИ!

Прецизността в ортопедичната стоматология е задължителна!

Функционалното възстановяване на деликатния човешки дъвкателен апарат, уникален в природата, изисква поставените с лечебна или естетическа цел конструкции да притежават „пасивна годност” – точност, здравина и дълготрайност, които не възпрепятстват нормалното функциониране. Максимална точност, спомагаща за перфектната работа в лабораторията, се постига чрез употребата на артикулатори – функционални симулатори на свободата на движение на долната челюст спрямо горната. Артикулаторите са проектирани с възможност за въвеждане на индивидуалните характеристики на захапката на пациента, както и стойностите на свобода на движението на неговите стави по време на акт. Използването им при създаване на новите конструкции е предпоставка за безупречно функциониране на реставрациите. Само така пациентът получава удоволствие от произведените за него лечебни изделия, без да губи от собственото си ценно време. Избягват се и безкрайните досадни тестове и проби, при които той е прикован на зъболекарския стол или в зъботехническата лаборатория, сам изпълнявайки функциите на артикулатор!


 


» Обратно към Техника